Welkom op de officiŽle Drempeltest-website voor ouders

Oefenen met de Drempeltest? Niet doen! Als ouder/verzorger vindt u hier alle informatie over oefenen met de Drempeltest. Informatie die een aanvulling kan zijn op dat wat de leerkracht u wellicht al heeft verteld. Waarom moeten kinderen niet oefenen met de Drempeltest of Drempeltest-achtige opgaven? Waardoor kan oefenen leiden tot een verkeerd schooladvies, en wat maakt zoín vertekend advies schadelijk voor uw kind?

De redenen om niet te oefenen met de Drempeltest op een rij:

  • oefenen kan leiden tot verkeerd schooladvies: de normen (vergelijkingsgegevens) van de Drempeltest zijn gebaseerd op leerlingen die allemaal onvoorbereid (d.w.z. zonder vooraf te oefenen) de Drempeltest hebben gemaakt. Als een leerling voorafgaand aan de testafname heeft geoefend met de Drempeltest of Drempeltest-achtige opgaven, kan dit uiteindelijk een vertekend schooladvies tot gevolg hebben. Het schooladvies is dan te hoog. Dit lijkt misschien positief, maar dat is het juist niet: met een te hoog advies zal de leerling niet op de juiste plek terechtkomen, wat voor het kind schadelijke gevolgen kan hebben.
  • de Drempeltest toetst inzicht van de leerling op basis van een nieuw soort opgaven: de Drempeltest is een intelligentietest. Dit betekent dat de Drempeltest de mogelijke schoolprestaties meet, en niet de feitelijke schoolprestaties (die door schoolvorderingentoetsen worden gemeten). De Drempeltest meet dus wat een leerling in huis heeft. Als intelligentietest doet de Drempeltest vooral een beroep op inzicht. Het uitgangspunt is daarbij de leerling zoveel mogelijk een nieuw soort problemen en opgaven voor te leggen, opgaven die dus zo min mogelijk een beroep doen op aangeleerde kennis. Oefenen met soortgelijke opgaven staat dus haaks op dat uitgangspunt en kan resulteren in een vertekend advies: de leerling wordt op een verkeerd niveau ingeschat en krijgt een te hoog schooladvies.
  • de leerlingen oefenen tijdens testafname: tijdens de afname van de Drempeltest maken de leerlingen voorafgaand aan elk onderdeel 2-12 oefenvoorbeelden, die vervolgens worden besproken. De leerlingen mogen dan ook nog vragen stellen. Pas als de vragen zijn beantwoord, begint de afname van het betreffende onderdeel. Het is dus helemaal niet nodig om te oefenen!

Kortom: oefenen voor de Drempeltest-afname kan uw kind een verkeerd schooladvies opleveren. De uitslag van de Drempeltest en het op basis daarvan gegeven schooladvies zijn alleen betrouwbaar indien de leerling niet van tevoren heeft geoefend met de Drempeltest of Drempeltest-achtige opgaven.

Helaas circuleert er materiaal dat het oefenen met de Drempeltest promoot. Als uitgever van de Drempeltest willen wij benadrukken dat wij in het geheel niet achter dergelijke initiatieven staan, die wij jammer genoeg niet in alle gevallen kunnen voorkomen. Boom test uitgevers is aan geen van deze initiatieven verbonden, en wil daar ook niet aan verbonden zijn.

Wilt u meer informatie over de Drempeltest?
Lees de Ouderbrochure (pdf).

Bent u docent?
Bestel dan de gratis Ouderbrochure in gedrukte vorm op www.boomtestuitgevers.nl, om te verspreiden onder de ouders van uw leerlingen. Wij adviseren dit zo vroeg mogelijk in het schooljaar te doen, zodat de ouders de juiste informatie op tijd ontvangen.